Seda Tunč

Seda Tunč je pesnikinja, slikarka i prevodilac. Studirala je anglistiku i amerikanistiku u Beču i Istanbulu. Prvu knjigu poezije, pod nazivom WELCH, objavila je 2021. godine u ediciji mozaik u Salcburgu. Živi u Beču.

Tags:
X