Radoš Kosović

Radoš Kosović rođen je 1984. godine u Beogradu. Završio je klasični smer Filološke gimnazije u Beogradu, diplomirao na grupi za skandinavistiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i stekao zvanje mastera skandinavske književnosti u Norveškoj, na Univerzitetu u Agderu. Živi u Beogradu i radi kao prevodilac. S norveškog je preveo prozna dela Erlenda Lua, Karla Uvea Knausgora, Justejna Gordera, Jensa Bjernebua, Aleksandera Ćelanda, Merete Linstrem, Jua Nesbea, Marije Par, Maje Lunde, Lin Ulman i Gunstejna Bakea, poeziju Tune Hednebe, Ćišti Blom i Juna Fosea, dramska dela Henrika Ibsena i Juna Fosea, kao i filozofske eseje Espena Hamera i Laša Svensena. S danskog je preveo prozna dela Karen Bliksen, Hermana Banga Fosa, Jakoba Martina Strida, Dorte Nors i Kaspara Kolinga Nilsena. Godine 2015. dobio je nagradu Miloš N. Đurić za prevod romana Dani u povesti tišine Merete Linstrem, i nagradu Aleksandar I. Spasić za prevod Filozofije slobode Laša Svensena.

Tags:
X