Merima Krijezi

Merima Krijezi rođena je 1972. godine u Beogradu. Diplomirala je na Katedri za albanski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Na pomenutom fakultetu je magistrirala (2006) i doktorirala (2013) odbranivši doktorsku tezu pod nazivom Značenje predloga u albanskom i srpskom jeziku. Radi na Katedri za albanski jezik i književnost Filološkog fakulteta u Beogradu kao docent.

– Od 2006. godine stalni je saradnik Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja u Beogradu. – 2004-2012 bila je stalni saradnik časopisa za književnost, umetnost i kulturu Sveske (Pančevo).

– Jedan od autora elektronskog srpsko-albansko-srpskog rečnika (sa preko 35.000 reči i fraza u jednom pravcu) VOC UP platforme. Rečnik je objavljen na vebsajtu https://www.fjalor-recnik.com, uz podršku IOM-a u saradnji Misije Ujedinjenih nacija na Kosovu, Britanske ambasade u Prištini i Kancelarije poverenika za jezike.

Bavi se prevođenjem i do sada je objavila veliki broj prevoda, prevashodno književnih (proznih i poetskih dela) sa albanskog i srpskog, kao i dokumentarnih kratkih filmova i reportaža sa albanskog i srpskog na engleski.

Tags:
X