Matilda Sedergran

Matilda Sedergran (1987) je pesnikinja, prevoditeljka i književna kritičarka. Objavila je pet zbirki poezije: Ona izvlači vene (2008), Delirant (2009), More (način prema tebi) (2012), Lotos stopala (2014) i Ostaci (2018).
Završila je studije engleskog jezika i prevođenja na Univerzitetu u Lundu, kao i master studije književnog prevođenja na Univerzitetu u Geteborgu. Švedski list Svenska Dagbladet proglasio ju je 2016. godine za jednu od dvadeset najvažnijih mladih pesnika koji pišu na švedskom. Njene pesme prevedene su na finski, engleski, nemački, španski, hrvatski i srpski jezik. Dobila je priznanje Švedskog književnog društva (Svenska litteratursällskapets pris) za zbirku More (način prema tebi) 2013. godine, kao i nagradu Švedskog radija za poeziju 2019. godine za zbirku Ostaci.

Tags:
X