NOVO!

Izabrane pesme – Vislava Šimborska

1,700.00RSD 1,430.00RSD

Vislava Šimborska

Izabrane pesme
2014, poezija, 431 str.
Selected Poems
2014, poetry, 431 pages
ISBN 978-86-6407-002-7

Opis

Poezija Šimborske je filozofska na prirodan i spontan način, kako ističu poljski kritičari, jer u njoj nema razmatranja, naučnih termina, neposredno formulisanih problema. Ali, ima igre misli koja proističe iz jezičke igre, odnosno „govori zahvaljujući govoru”. Te jezičke igre najčešće se odvijaju kroz dijaloge o mogućnostima i nemogućnostima izražavanja čoveka i sveta. Iako nije „lingvistička pesnikinja”, trudi se da višestruko i višestrano iskoristi mogućnosti reči, a da pri tom ne bude zavisna od njih