Specifičan format, svojevrstan dokument koji Treći Trg izdaje pesnicima. Pasoš sa slikom, podacima, pesmama kao štambiljima putovanja, overen pečatom Trećeg Trga.

Nijedan proizvod ne odgovara izabranim kriterijumima.