GRČKA KNJIŽEVNOST SA KIPRA NA SRPSKOM

Treći Trg je osmislio i, u saradnji sa Istraživačkim centrom za neohelenske studije Petrondas Kiparskog univerziteta, realizovao prevodilački projekat Greek Literature from Cyprus in Serbian (Grčka književnost sa Kipra na srpskom).

U okviru ovog projekta prevedeno je deset knjiga istaknutih savremenih kiparskih autora i autorki koji stvaraju na grčkom jeziku – različitih generacija i u različitim književnim žanrovima.

Ono što ih sve povezuje jeste srodnost tema ovih knjiga – svaka od njih je jedna umetnička vizija trauma i posledica koje su političke prilike iz novije istorije Kipra ostavile na Kiprane i njihovu kulturu. U okviru toga realizuju se različiti motivi kao što su: otuđenost, samoća, doživljaj Drugog, tradicija, imigracija i drugi važni problemi savremenog sveta.

Ovaj izdavački i prevodilački poduhvat, značajan pre svega za promovisanje književnosti na grčkom jeziku u Srbiji, realizovan je u okviru veoma bitnog projekta Kreativna Evropa (2014-2020), u kategoriji književnih prevoda. U izuzetno velikoj konkurenciji, naš projekat jedan je od onih koji su dobili podršku, a Treći Trg, sa preko 180 objavljenih, od kojih preko 110 prevedenih knjiga sa više od 20 svetskih jezika, prepoznat je kao pravi partner za ovakav projekat.

U 2017. i 2018. godini odabrana dela na srpski jezik preveli su mladi prevodioci Tamara Nosonjin, Aleksandra Milanović, Zorka Šljivančanin i Saša Đorđević.

Prevedena dela promovisana su u Srbiji na književnim festivalima, sajmovima knjiga i javnim predstavljanjima. U promotivnim aktivnostima učestvovali su pisci i prevodioci, a posebna pažnja ovim knjigama je posvećena na Beogradskom festivalu poezije i knjige „Trgni se!Poezija!“ (2017. i 2018.) i novoosnovanoj manifestaciji Festival literature evropskog Mediterana ( FLEM I i FLEM II).

GREEK LITERATURE FROM CYPRUS IN SERBIAN

The publisher Treći Trg conceived and, in cooperation with the Petrondas Research Centre for Modern Greek Studies at the University of Cyprus, launched a publishing project named Greek Literature from Cyprus in Serbian with the aim of translating ten books by contemporary Greek – Cypriot authors that explore similar themes in their works. Each of them represents an authorial vision of the traumas and consequences suffered by the Cypriot people and culture and resulting from political conditions that marked the modern history of Cyprus. Hence this selection offers the most representative literary production that Cyprus has to offer at this moment, and at the same time, creates strong connection with the targeted audience in Serbia and the Balkans.
In 2017 and 2018 selected works have been translated to Serbian by young translators Tamara Nosonjin, Aleksandra Milanović, Zorka Šljivančanin and Saša Đorđević.

This translating and publishing project, the significance of which lies primarily in the promotion of the literature in Greek language in Serbia, is implemented as a part of the renowned Creative Europe Program (2014-2020), in the category of literary translation.
The translated works will be published in the new edition named Sredozemlje (Mediterranean) and promoted through literary festivals, book fairs and public presentations. Authors as well as translators will take an active part in these promotional activities. These books shall receive special attention during the upcoming Belgrade Book Fair (2017 and 2018) that will be followed by the Festival of Literature of the European Mediterranean (FLEM I and FLEM II) and Belgrade Poetry and Book Festival “Snap Up! Poetry!” (2017 and 2018) organized by Treći Trg.

POEZIJA / POETRY

PROZA / PROSE