Đorđe Trišović

Đorđe Trišović je rođen 1990. godine u Čačku, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (smer Jezik, književnost, kultura – nemački) završio je osnovne (2013) i master-studije (2014). Radi kao nastavnik nemačkog jezika na jednom inostranom institutu i učestvovao je na brojnim stručnim usavršavanjima u zemlji i inostranstvu (Austrija, Nemačka). Osim toga, bavi se usmenim prevođenjem i prevođenjem stručnih, proznih i poetskih tekstova sa nemačkog na srpski jezik i obratno. Sarađivao je sa različitim međunarodnim festivalima, kao što su Beogradski festival poezije i knjige (u organizaciji Trećeg Trga) i Smederevska pesnička jesen. Pored nemačkog, govori engleski jezik, a služi se i ruskim i francuskim jezikom. Živi i radi u Beogradu.

Tags:
X