Bojana Budimir

Bojana Budimir (1982) završila je osnovne i master studije holandskog jezika, književnosti, kulture na Filološkom fakultetu u Beogradu, gde je i doktorirala iz oblasti prevođenja. Na istom fakultetu danas radi kao docent na Grupi za nederlandistiku gde predaje prevođenje. Pored toga bavi se izučavanjem kulturnih i socioloških aspekata prevodilačke aktivnosti i objavila je više naučnih i stručnih radova iz te oblasti. Prevođenjem se bavi od 2009. godine i do sada je prevodila grafičke novele, knjige iz oblasti psihologije i filozofije, drame i lepu književnost. Od 2019. godine učesnik je međunarodnog projekta CELA koji povezuje mlade autore i prevodioce iz deset evropskih zemalja. Akreditovan je prevodilac kod Holandskog fonda za književnost (Nederlands Letterenfonds) i Flamanskog fonda za književnost (Literatuur Vlaanderen). Pokretač je i autor sajta posvećenog holandskoj i flamanskoj književnosti u prevodu na srpski www.holandskaknjizevnost.com.

Tags:
X